Klasztor i Wyższe Seminarium Duchowne, przy którym mieści się Dom Rekolekcyjny Alma Mater dysponuje dużą aulą wykładową w układzie amfiteatralnym wraz ze sceną, pełnym nagłośnieniem i oświetleniem. To miejsce, które może zostać użyczone dla celów zorganizowania sympozjów naukowych, warsztatów, koncertów… Aula może pomieścić 250 osób.