Zgromadzenie Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej zostało założone przez ks. Eugeniusza de Mazenoda, późniejszego biskupa Marsylii, 25 stycznia 1816 roku w Aix (Prowansja). Pragnął on połączenia gorliwości duszpasterskiej z ideałem życia zakonnego. Na początku oblaci zajęli się głoszeniem misji parafialnych i rekolekcji, prowadzili sanktuaria maryjne, z czasem rozpoczęła się wielka epopeja misyjna „ad gentes”, która trwa do dnia dzisiejszego. Od zawsze misjonarze Niepokalanej kierowali swoje kroki ku najuboższym w sensie materialnym i duchowym, będąc blisko ludzi, którym głoszą Ewangelię.

ZOBACZ WIĘCEJ: Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej

ZOBACZ WIĘCEJ: Pocysterski zespół klasztorny w Obrze

ZOBACZ WIĘCEJ: Wyższe Seminarium Duchowne w Obrze

ZOBACZ WIĘCEJ: Parafia pw. św. Jakuba Większego