Podczas pobytu w Domu Rekolekcyjnym Alma Mater nasi Goście często korzystają z uroków miejscowego przyklasztornego parku. Pośród przepięknej zieleni: kwiatów, drzew, ozdobnych krzewów i starodrzewia sięgającego czasów XVIII wieku, można wspaniale odpocząć. Spacerując w parku pośród drzew zauważymy zabudowania dawnej opatówki, współczesnej biblioteki. Zatrzymując się przy grocie Matki Bożej Niepokalanej warto pomodlić się za Jej wstawiennictwem. W parku natrafimy także na pozostałości po domu zarządcy dawnego cysterskiego gospodarstwa wraz z wozownią. Z parkiem klasztornym graniczą zabudowania współczesnego przyklasztornego gospodarstwa rolnego oraz pasieki.