W Domu Rekolekcyjnym Alma Mater można organizować różnego rodzaju sympozja naukowe, warsztaty, konferencje.
Dysponujemy:
– aulą na ok. 200 osób;
– salami do pracy w grupach;
– sporym zapleczem noclegowym, gastronomicznym i sportowym.