Katedra Misjologii UKSW, Instytut Mazenodianum, Wyższe Seminarium Duchowne Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Obrze,
Dom Rekolekcyjny Alma Mater

zapraszają na sympozjum

O. WACŁAW HRYNIEWICZ OMI

OBRA, 18 kwietnia 2023 r.

Obraz zawierający tekst, osoba, mężczyzna, wewnątrz Opis wygenerowany automatycznie

 

PROGRAM

Msza św. 9.00

I blok 10.00-11.20; 11.50-13.00 (w pamięci akademickiej)

 • Ks. dr hab. prof. KUL Sławomir Pawłowski SAC, Ojciec Wacław Hryniewicz – ekumenista
 • Ks. dr hab. prof. UKSW Andrzej Perzyński, Debata o nadziei powszechnego zbawienia
 • Ks. dr hab. prof. UAM Paweł Kiejkowski, Homo paschalis. Antropologia paschalna ojca Wacława Hryniewicza
 • P. dr hab. prof. UAM Małgorzata Rybka, Wiersze ojca Wacława Hryniewicza
 • Ks. prof. dr hab. Jan Perszon (UMK), Drogi polskiego teologa poszukującego
 • O. dr Adam Michałek SVD / O. Michał Studnik (Pieniężno), Związek o. Wacława Hryniewicza z wydawnictwem Verbinum13.00-14.00 obiad

II blok 14.00-15.20; 15.50-17.00 (we wspomnieniach oblatów)

 • O. prof. dr hab. Kazimierz Lubowicki OMI (PWT Wrocław), Teolog
 • O. prof. dr hab. Leon Nieścior OMI (UKSW), Bibliografia twórczości o. Wacława Hryniewicza OMI
 • O. Andrzej Madej OMI [nagranie o. Paweł Gomulak OMI]
 • O. Mieczysław Hałaszko OMI
 • O. Lucjan Osiecki OMI
 • O. Stanisław Jankowicz OMI ???
 • Klerycy OMI

ZAPOWIEDŹ WYDARZEŃ 2023 R.


Oblackie Duszpasterstwo Młodzieży NINIWA

Sekretariat Powołań
Wyższe Seminarium Duchowne Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Obrze
Dom Rekolekcyjny Alma Mater

zapraszają na warsztaty dla lektorów

OBRA, 12 – 14 maja 2023 r.

kontakt z organizatorem wydarzenia: o. Patryk Osadnik OMI, tel. 532 630 461


Wyższe Seminarium Duchowne Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Obrze
Dom Rekolekcyjny Alma Mater

międzynarodowe sympozjum i zjazd osób świeckich
odpowiedzialnych za formację

OBRA, 6 – 10 czerwca 2023 r.


Wyższe Seminarium Duchowne Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Obrze
Dom Rekolekcyjny Alma Mater

sympozjum dogmatyków z dziedziny Mariologii

OBRA, 14 – 15 czerwca 2023 r.


Stowarzyszenie Naukowe im. dr Roberta Kocha w Wolsztynie
Dom Rekolekcyjny Alma Mater

zapraszają na sympozjum medyczne z dziedziny kardiologii
„Nagłe zatrzymanie krążenia (NZK)”
prof. dr hab. nauk medycznych Stefan Grajek

Wykłady wygłoszą m.in. profesorowie Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu:
prof. Stefan Grajek, prof. Romuald Ochotny, prof. Krzysztof Błaszczyk

Konferencja zaadresowana jest do lekarzy różnych specjalności, zainteresowanych problemem NZK.

OBRA, 17 czerwca 2023 r.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Ilość miejsc ograniczona.

Chęć udziału w konferencji prosimy zgłaszać mailowo na adres: kontakt@robertkochwolsztyn.pl


Oblackie Duszpasterstwo Młodzieży NINIWA
Sekretariat Powołań
Wyższe Seminarium Duchowne Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Obrze
Dom Rekolekcyjny Alma Mater

zapraszają na kurs oraz warsztaty dla lektorów i ceremoniarzy

OBRA, 25 – 30 czerwca 2023 r.

kontakt z organizatorem wydarzenia: o. Jan Wlazły OMI, tel. 503 920 090