Z gościnności naszego domu rekolekcyjnego korzystają różne grupy zorganizowane oraz Goście indywidualni. W Alma Mater goszczą wspólnoty Domowego Kościoła, zaprzyjaźnione grupy parafialne, różne wspólnoty zakonne i wspólnoty Drogi Neokatechumenalnej. Swoje rekolekcje, dni skupienia i warsztaty przeżywają także szkoły Nowej Ewangelizacji, różne wspólnoty małżeńskie, kobiety, mężczyźni. W Alma Mater swoją formację przeżywają wspólnoty z naszych oblackich parafii.

Wszystkie sprawy organizacyjne związane z pobytem w Alma Mater w Obrze załatwiane są w recepcji domu rekolekcyjnego.