Szkoła ikonopisarstwa

Szkoła Pisania Ikon L’ESPACE, Instytut Mazenodianum i Dom Rekolekcyjny Alma Mater zapraszają do Szkoły ikonopisarstwa.

Celem Szkoły Pisania Ikon jest zdobycie wiedzy o ikonie w kontekście praktycznym i teoretycznym wraz z pogłębioną formacją do życia wewnętrznego, życia modlitwy.

Szkołę Pisania Ikon prowadzi Pani Honorata Wojczyńska, Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Opiekunem duchowym Szkoły jest o. Piotr Osowski OMI, a także ojcowie z Wyższego Seminarium Duchownego Misjonarzy Oblatów w Obrze. Szkoła Pisania Ikon jest firmowana przez Instytut Mazenodianum prowadzony przez Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, którego rektorem jest o. prof. dr hab. Jarosław Różański OMI. Uczestnicy Szkoły, po jej zakończeniu, otrzymują Dyplom ukończenia zajęć.

Wymiar praktyczny będzie obejmował: pracę nad rysunkiem początkowo poprzez martwą naturę do postaci ludzkiej w obszarze akademickim, następnie poprzez sprawne operowanie linią – (ubogim narzędziem obecnym w ikonie na każdym etapie pracy), i uchwyceniem za pomocą wyłącznie linii charakteru, ciężaru, ruchu danego obiektu. Przestrzeń praktyczna będzie również zawierała pracę z kolorem, następnie poznanie tradycyjnych technik związanych ściśle z pisaniem ikony a mianowicie, wykonaniem zaprawy klejowo – kredowej, przygotowaniem podobrazia, skonstruowaniem tempery żółtkowej, nakładaniem prawdziwej pozłoty, werniksowaniem Część teoretyczna ma na celu wniknięcie w kanon, historię, funkcję i miejsce ikony w życiu współczesnego człowieka, poza tym będzie poruszała tematy z zakresu technologii malarstwa w szerokim tego słowa znaczeniu.

Strona formacji duchowej ma na uwadze poszerzenie wiedzy z zakresu teologii życia wewnętrznego w wymiarze teoretycznym i praktycznym co jak ufamy pomoże uwierzyć, że jesteśmy wszyscy razem powołani do zażyłej przyjaźni z Bogiem na drodze modlitwy kontemplacyjnej i w każdym powołaniu i miejscu możemy znaleźć takie obszary sprzyjające wejściu w przestrzeń Boga jak samotność, milczenie, modlitwa.

Szkoła przeznaczona jest dla osób, które:

 • będą chciały poznać kontemplacyjny charakter aktu pisania ikony jak i przestrzeni, w której powinna powstawać, wyrażony w umiłowaniu milczenia, ciszy i głębokiego skupienia w oparciu o jej teologiczne przesłanie;
 • prowadzą aktywne życie sakramentalne, życie modlitwy – chrześcijan;
 • charakteryzuje emocjonalna dojrzałość,  bezkonfliktowy stosunku wobec prowadzącego  jak i pozostałych członków grupy, umiejętne radzenie sobie z trudnościami;
 • cechuje komunikatywność w prostym rozumieniu tekstu słyszanego i pisanego;
 • dbają o sumienność w wykonywaniu zadań;
 • pragną wypracować odpowiedni poziom warsztatu, pozwalający podjąć pracę na poziomie zaawansowanym, wyrażony: w umiejętnym i samodzielnym doborze koloru i ich wzajemnych relacji, myślenie kolorem i techniką, zdolność widzenia w szerokim tego słowa znaczeniu: proporcji, ruchu obiektów, wzajemnych powiązań w obrębie kompozycji…

Cykl zajęć:

Szkoła Pisania Ikon trwa przez osiem kolejnych cyklicznych zjazdów formacyjnych, w trzeci tydzień miesiąca.

Rozpoczęcie Szkoły Pisania Ikon w roku 2023/2024 przypada na dzień 20 października.

Warunkiem ukończenia Szkoły jest obecność na zajęciach dydaktycznych, ćwiczeniach duchowych wraz z pobytem stacjonarnym we Wspólnocie Szkoły. Wspólnota Szkoły, którą tworzymy podczas dwóch semestrów zajęć, jest ważnym elementem formacyjnym stając się przestrzenią do modlitwy, wspólnego przebywania, zacieśniania znajomości, wiedzy o sobie, pracy w grupie wspólnego zainteresowania.

Program dnia:
7.15 – Eucharystia, dziękczynienie
8.00 – śniadanie w milczeniu
9.00 – konferencja w kaplicy
10.00 – warsztaty
13.00 – obiad, odpoczynek, rekreacja
14.15 – warsztat
17.00 – wykład
18.00 – kolacja
19.30 – kompleta lub Adoracja Najświętszego Sakramentu
Milczenie ścisłe

Praca podczas warsztatów z uwagi na swój rekolekcyjny charakter, odbywa w duchu skupienia i ciszy. Na swobodną, rekreacyjną rozmowę uczestnicy mają w ciągu dnia około 4h, tzn. podczas czasu wolnego po obiedzie oraz podczas spożywania posiłków z wyjątkiem śniadania. W czasie trwania zajęć istnieje możliwość rozmowy i przystąpienia do sakramentów świętych.

Sposoby zgłaszania się i weryfikacja, etapy:

1. Drogą telefoniczną +48 786 626 801 lub mailową: SZKOŁA PISANIA IKON
2. Rozmowa indywidualna.
3. Przyjęcie do szkoły.

TERMINY ZJAZDÓW 2023/2024:

 1. 20-22  października 2023
 2. 20 października – rozpoczęcie Szkoły Piania Ikon uroczystą Eucharystią
 3. 24-26 listopada 2023
 4. 15-17 grudnia 2023
 5. 16-18 lutego 2024
 6. 15-17 marca 2024
 7. 19-21 kwietnia 2024
 8. 29 maja – 2 czerwca 2024

Koszt Szkoły/warsztatów cyklicznych/pobyt w Alma Mater:

za 1 rok wynosi 1600 zł + koszt pobytu w Alma Mater 2160 zł = razem 3760 zł

Szkoła znajduje się w Domu Rekolekcyjnym Alma Mater w Obrze (ul. Szkolna 12, 64-211 Obra, woj. wielkopolskie).


Szczegóły dotyczące kosztów pobytu:

1x nocleg 70 zł;1x śniadanie 20 zł; 1x obiad 25 zł; 1x kolacja 20 zł

Koszt pobytu podczas jednego zjazdu formacyjnego
(piątek, sobota, niedziela – od października 2023 do kwietnia 2023), to 270 zł wraz posiłkami, w tym:
– 2 x nocleg pokój jednoosobowy z łazienką
– posiłki: 2x śniadanie (bufet szwedzki), 2x obiad, 2x kolacja (bufet szwedzki).
* 6 zjazdów x 270 zł = 1620 zł

Koszt pobytu podczas zjazdu formacyjnego
(od środy do niedzieli – na przełomie maja i czerwca 2023), to 540 zł wraz posiłkami, w tym:
– 4 x nocleg pokój jednoosobowy z łazienką
– posiłki: 4x śniadanie (bufet szwedzki), 4x obiad, 4x kolacja (bufet szwedzki)
* 1 zjazd x 570 zł = 540 zł

Cały koszt pobytu podczas rocznej formacji to 2160 zł


Więcej informacji nt. Szkoły ikonopisarstwa:
e-mail: pracownia@lespace.pl
tel.: +48 508422320
http://www.lespace.pl/


Osoba prowadząca Honorata Wojczyńska

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu na kierunku malarstwa, studia stacjonarne. Dyplom obroniony w 2016 roku z malarstwa w pracowni prof. Stanisława Kortyki i w pracowni multimediów u prof. Pawła Jarodzkiego oraz dodatkowo obroniony aneks z rysunku u prof. Przemka Pintala. Temat dyplomu to „Ciemność nadmiarem światła, inspiracje ikoną”. W 2017 roku, ukończyła przygotowanie pedagogiczne o kierunku artystycznym w systemie podyplomowym na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu.  W 2005 roku, ukończyła 3-letnie studium duchowości w Karmelitańskim Instytucie Duchowości w Poznaniu. Studium obronione pracą dyplomową temat: „Noc bierna zmysłów św. Jana od Krzyża a dezintegracja pozytywna” u prof. Kazimierza Dąbrowskiego. Od 2016 roku założycielka Szkoły Pisania Ikon w opactwie ss. Benedyktynek w Krzeszowie, p.w. Wszystkich Świętych, poprzedzonej od 2013 roku warsztatami, które odbywają się po dzień dzisiejszy. Szkoła posiada swoje filie w Częstochowie, Wrocławiu oraz Obrze. Od 2018 roku studia z teologii ogólnej na Papieskim wydziale teologicznym w Warszawie. Od 2014 rok, Stypendium Erazmus we Francji, rok spędzony na Akademii we Francji w Ecole Supérieures d’ art des Pyrénées Pau – Tarbes. Od 2000 roku uczestniczka warsztatów ikonopisania m.in. w Bielsku Podlaskim.

 • TERMIN
20-22.10.2023-2.06.2024
 • MIEJSCE
Dom Rekolekcyjny Alma Mater (Obra, ul. Szkolna 12)
 • ZAPISY
Telefonicznie +48 786 626 801 lub mailowo almamater@oblaci.pl
 • KOSZT
2160 zł